Visie

Kenmerk van een stevige relatie is volgens mij het vormgeven van een gezamenlijk leven "for better or worse". Met elkaar meebewegen in een veranderende omgeving.

Partners maken contact op verschillende niveaus: fysiek, emotioneel, intellectueel en spiritueel. Met op ieder niveau weer vele verschillende aspecten. Als een relatie onder druk komt te staan, bijvoorbeeld als een van de partners vreemd gaat, bij financiële perikelen, bij het krijgen van kinderen of bij een verhuizing, zul je weer een nieuwe verhouding ten opzichte van elkaar moeten zoeken. Dat is nou "werken aan je relatie". Je relatie in beweging houden, open staan voor nieuwe dingen en flexibel omgaan met situaties die zich aandienen.

Vanuit mijn oprechte interesse in mensen en de manier waarop zij contact maken werk ik met jullie aan het vergroten van inzicht in je eigen relatie. Wat zijn de sterke punten en op welke niveaus is er extra aandacht nodig? Zo kan je de veerkracht vergroten en de relatie met elkaar versterken.