Afscheid van je relatie

Het is over. Hoe nu verder?

Ook aan een relatie kan een einde komen. Gewild of ongewild. In harmonie of met strijd. Er ontstaat vaak een wirwar van emoties, gevoelens en gedachten. Verdriet, boosheid, angst, gemis, bevrijding, verwijten. En vaak moet je hier in je eentje mee worstelen wat zeker niet gemakkelijk is.

Het kan ook zijn dat er nog van alles met elkaar geregeld moet worden, zoals het huis of de kinderen. Dit soort gesprekken zijn niet altijd even gemakelijk en ook hierin kan ik als onafhankelijk derde een rol spelen.

In een aantal gesprekken (individueel of gezamenlijk) werken we aan hoe om te gaan met deze wirwar van emoties, gevoelens en gedachten. We besteden aandacht aan wat het einde van de relatie voor je betekent en hoe je los kan laten. Aan het verwerken van het afscheid en hoe je je weer kunt richten op wat er nu is en nog kan komen.

Kosten: € 90 per sessie van circa een uur.